Tilrettelagt aktivitet for ulike brukere.

Som aktivitør legger du til rette for målrettede aktiviteter for mennesker som har varige eller forbigående aktivitetsvansker.

Aktivitøren jobber selvstendig eller sammen med andre for å tilrettelegge for både fysiske og sosiale tilbud til ulike brukergrupper, slik at de kan oppleve mestring, mening og innhold i hverdagen.

Aktivitører har mange funksjoner, alt fra tradisjonell arbeidsstue og verksted til ulike helseinstitusjoner, hjemmebaserte tjenester, kultur- og fritidssektor, SFO/skoler og rusomsorg.

Hanne er lærling som aktivitør på ASVO i Kvinesdal hvor hennes oppgave er å motivere og til rette legge for at personer skal være aktive, alene eller sammen med andre.

Utdanning.no
Stasjonsgt. 26
4580 Lyngdal
Tlf: +47 913 94 316