Hav gjør en fiskeoppdretter? 

Som fagoperatør i akvakulturfaget vil du hovedsakelig drifte et oppdrettsanlegg.

Hovedoppgaven din er å sikre at fisken har best mulig levevilkår for vekst og utvikling. Fisken skal spises, setets ut eller forskes på.

Oppdrett deles inn i landbaserte eller havbaserte anlegg. Det vil si at den første delen av livet er på land. Der foregår produksjon av rogn og den videre yngel og settefisk. Etter omtrent 1 år er fisken klar for havet, og flyttes over til et matfiskeanlegg.

Utdanning.no
Strandgaten 5
4550 Farsund
Tlf: +47 913 94 316