Hva gjør en barne- og  ungdomsarbeider?

Som en barne- og ungdomsarbeider tilrettelegger og velger du pedagogiske metoder i arbeid med barn og unge i alderen 0 – 18 år.

Barne- og ungdomsarbeiderfaget skal fremme fellesskap og samhold i et miljø preget av lek, utforsking og læring.

Vår lærling Theresa som jobber på Sunde skole i Flekkefjord kommune tilrettelegger her for lek og fysisk aktivitet.

Maria er en av våre lærlinger i BUA som jobber i Flekkefjord kommune i Sira Barnehage, og jobber med å legge til rette for lek og læring i barnehagen.

Daniel er en av våre lærlinger i barne- og ungdomsarbeiderfaget i Kvinesdal kommune og arbeider på Liknes skole hvor oppgavene hans er i klasserom og SFO.

Barne- og ungdomsarbeider kan være lærling i barnehage, skole, fritidsklubber og ungdomsbofellesskap.

Stasjonsgt. 26
4580 Lyngdal
Tlf: +47 913 94 316