Hva gjør en helsearbeider?

Helsearbeiderfaget har mange forskjellige arbeidsoppgaver i løpet av dagen, hvor man jobber med alt fra praktisk pleie og omsorg til miljøarbeid.

Konstanse er en av våre lærlinger i helsefag i Kvinesdal kommune og jobber i hjemmetjenesten. En av oppgavene hennes er å bistå brukere i eget hjem.

Når man jobber som en helsefagarbeider møter man mennesker i alle aldere med ulike hjelpebehov.

Mange av våre lærlinger jobber enten i omsorgssenter, sykehjem, hjemmetjenester, habiliteringstjenesten, dagsenter, rus- og psykiatritjeneste.

Utdanning.no
Stasjonsgt. 26
4580 Lyngdal
Tlf: +47 913 94 316