Hvorfor skal din bedrift bli lærebedrift:

1. Dere tar et samfunnsansvar
2. Dere tilfører ny kompetanse
3. En unik rekrutteringsordning
4. Økonomisk gunstig
5. Deres ansatte får prøve seg i nye roller.

Hvorfor skal din bedrift bli medlem av et opplæringskontor:
1. Dere står ikke alene om å oppfylle krav i læreplanen eller lovverk rundt lærlingen.
2. Lærebedrift og veileder får oppfølging og veiledning i arbeid med lærlingene

En lærebedrift er en bedrift som er godkjent for å ta inn lærlinger av Agder fylkeskommune.
Bedrifter som kan tilby relevant opplæring i et fag kan bli lærebedrift. Det er også mulig å ha lærlinger i flere fag samtidig.

Våre medlemsbedrifter:

DDV
ASVO
Nomkus
NAV Lister
Sirdal kommune
Lyngdal kommune
Farsund kommune
Kvinesdal kommune
Flekkefjord kommune
Hægebostad kommune
Sørlandet sykehus Flekkefjord
Eilert sundt videregående skole
Presis vegdrift
Stolt sea Farm
Norsk Ørret
Norsk Oppdrettsservice

Strandgaten 5
4550 Farsund
Tlf: +47 913 94 316