Teori og opplæring hånd i hånd

I alle våre lærefag er det to år i skole og to år læretid i bedrift. Du dokumenterer din opplæring i OLK web.

Du får en veileder som følger deg tett hele læreløpet som har ansvar for å gi deg opplæring etter læreplanen i faget.

Du får lønn mens du er lærling i en bedrift. Etter endt opplæring tar du en fagprøve, og når denne er bestått får du et fagbrev!

Strandgaten 5
4550 Farsund
Tlf: +47 913 94 316