Et samarbeid på tvers i Lister regionen

Lister opplæringskontor samarbeider med små og store bedrifter i offentlig og privat sektor.

Vi har opplæringsansvar for lærlingene i samarbeid med avdeling for fag- og yrkesutdanning i Agder fylkeskommune.
Og vi hjelper medlemsbedriftene med alt det praktiske i læretiden.

I Lister opplæringskontor er det to ansatte som daglig er på hjul i Lister regionen og følger opp lærlinger i lærebedrifter.

Referater og protokoller

Referat fra styremøte 4 - 2020
Last ned her
Referat fra styremøte 3 - 2020
Last ned her
Referat fra styremøte 2 - 2020
Last ned her
Referat fra styremøte 1 - 2020
Last ned her
Referat fra styremøte
Last ned her
Strandgaten 5
4550 Farsund
Tlf: +47 913 94 316