Et samarbeid på tvers i Lister regionen

Lister opplæringskontor samarbeider med bedrifter i offentlig og privat sektor.

Vi har opplæringsansvar for lærlingene i samarbeid med Agder fylkeskommune, avdeling for fag og yrkesopplæring (i hht opplæringsloven).

Opplæringskontoret hjelper medlemsbedriftene sine med det praktiske rundt lærlingordningen.

Stasjonsgt. 26
4580 Lyngdal
Tlf: +47 913 94 316