I Lister opplæringskontor kan du søke læreplass som lærling eller lærekandidat, og Fagbrev på jobb.

Vigo.no

Søk læreplass via Vigo innen 1. mars og 1. februar for lærekandidater.

Lister opplæringskontor formidler søkere til læreplass hele året.

Lister opplæringskontor formidler din søknad til aktuelle lærebedrift. Det er lærebedriften selv som vurderer din søknad om læreplass, og kaller deg inn til intervju.

Fyll ut internt søknadsskjema om læreplass i Lister regionen. Du formidles primært til læreplass i din bostedskommune. Send dette skjemaet til lister@opplaringskontor.no

Last ned fil
Strandgaten 5
4550 Farsund
Tlf: +47 913 94 316