Alle kan søke læreplass, men har du ikke rett til videregående opplæring er du ikke garantert en læreplass eller annet tilbud.

Vigo.no

Søk alltid formidling til læreplass via Vigo innen 1. mars og 1. februar for lærekandidater

Det er den enkelte lærebedrift som vurderer din søknad om læreplass.

Fyll ut internt søknadsskjema om læreplass i Lister regionen. Du formidles primært til læreplass i din bostedskommune om ikke annet opplyses. Send dette skjemaet til lister@opplaringskontor.no

Last ned fil
Stasjonsgt. 26
4580 Lyngdal
Tlf: +47 913 94 316